HOSTEL

Ideą, która przyświeca realizacji programu hostelowego jest chęć niesienia pomocy osobom, które z różnych przyczyn (ekonomicznych, społecznych, prawnych rodzinnych czy zdrowotnych) mają problem z odnalezieniem się w realiach życia społecznego.

 

Do hostelu przyjmowane są osoby  spełniające jeden z warunków:

  • po zakończonym procesie terapeutycznym,
  • bezdomne,
  • zakażone wirusem HIV i chore na AIDS.

Cele programu hostelowego:

  • zapobieganie nawrotom choroby
  • rozwój własnych zainteresowań i talentów
  • readaptacja społeczno – zawodowa
  • poprawa kontaktów rodzinnych

 

Zapewniamy komfortowe warunki noclegu w nowo wyremontowanych i nowo wyposażonych  pokojach 2,3,4, osobowych wraz  z łazienką.

NASI DARCZYŃCY
Share This