Darżewo Kadra Asset 4 Nasze obrazy

default

Stanisław Babiński

Dyrektor

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat honorowany przez Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia), wykształcenie magisterskie pedagogiczne. Stanisław Babiński ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi od środków psychoaktywnych, posiada liczne certyfikaty i szkolenia, ukończył m.in. szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii.

default

Iza Karolewska

Psycholog

Izabela Karolewska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych - kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna oraz patologie społeczne i psychologia sądowa - penitencjarna. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuję się w pracy z dorosłymi osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. Obecnie współpracuję z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjnym Stowarzyszenie Solidarni PLUS w Darżewie oraz z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzę zajęcia "Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - teoria i praktyka" na studiach podyplomowych "Psychotraumatologia".

default

Agnieszka Młodzik

Kierownik merytoryczny

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich o kierunkach pedagogika oraz resocjalizacja, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam szkolenie pn. ,,Wprowadzenie do dialogu motywującego w pracy z osobą uzależnioną”, a także szkolenie ,,Mówię NIE przemocy”, posiadam certyfikat uczestnika konferencji ,,Kierunki i wyzwania lecznictwa osób uzależnionych. Obszary oddziaływania jednostek pomocowych”. Z osobami uzależnionymi pracuję od roku 2012. Zanim rozpoczęłam pracę w ośrodku zatrudniona byłam m.in. jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej TPD.

default

Michał Śwircz

Instruktor Psychoterapii Uzależnień

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwent dwóch kierunków Uniwersytetu Gdańskiego: socjologii problemów społecznych (studia I stopnia) oraz pedagogiki resocjalizacyjnej (studia II stopnia). Wcześniejsze doświadczenie w pracy terapeuty uzależnień zdobywał w Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak” w Borach Tucholskich. Ukończył szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz szkolenie pn.: „Koncepcja poznawczo-behawioralna w kontekście strategii profilaktycznych”. Prelegent wielu szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży z zakresu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

default

Violetta Mikołajek

Instruktor Terapii Uzależnień

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie- kierunek Aktor Dramatu, z wieloletnim doświadczeniem pracy na scenie, zdobyte doświadczenie wykorzystuje w pracy psychoterapeutycznej. Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Uzależnień przy Małopolskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Krakowie, z certyfikatem Instruktora Terapii Uzależnień honorowanym przez PARPA. Ukończyłam Szkołę Medyczną na kierunku terapia zajęciowa, jestem certyfikowanym Instruktorem Terapii Zajęciowej. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale dla nerwowo i psychicznie chorych z detoxem, w poradniach terapii uzależnień i DPS dla nerwowo i psychicznie chorych, uzależnionych. Ukończyłam również Studia Podyplomowe przy Nadbużańskiej Wyższej Szkole w Siemiatyczach Jako Interwent Kryzysowy II stopnia, mam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i weteranami wojennymi.

default

Piotr Wróbel

Kierownik

Specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat honorowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia. Jestem absolwentem studiów: magister pedagogiki w zakresie promocji zdrowotnej i edukacji zdrowia- WSH w Pułtusku, licencjat Ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny – Akademia Pomorska w Słupsku, podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej – Akademia Medyczna i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Jestem osobą zdyscyplinowaną, zorganizowaną, odpowiedzialną, ambitną, kreatywną. Posiadam wiele certyfikatów oraz dyplomów w zakresie wymienionych studiów, które są recertyfikowane. Staż pracy od 1995 roku

default

Jarosław Jarzyna

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Jestem absolwentem studiów licencjackich z zakresu pedagogiki społeczno – opiekuńczej i studiów magisterskich z zakresu pedagogiki ogólnej. Posiadam około dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem także jako pedagog szkolny. Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień, ukończyłem ponadto wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką uzależnień, m.in. szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Share This