Dyrektor
Stanisław Babiński

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat honorowany przez Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia), wykształcenie magisterskie pedagogiczne. Stanisław Babiński ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi od środków psychoaktywnych, posiada liczne certyfikaty i szkolenia, ukończył m.in. szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii.

 

Agnieszka Młodzik

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich o kierunkach pedagogika oraz resocjalizacja, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam szkolenie pn. ,,Wprowadzenie do dialogu motywującego w pracy z osobą uzależnioną”, a także szkolenie ,,Mówię NIE przemocy”, posiadam certyfikat uczestnika konferencji ,,Kierunki i wyzwania lecznictwa osób uzależnionych. Obszary oddziaływania jednostek pomocowych”. Z osobami uzależnionymi pracuję od roku 2012. Zanim rozpoczęłam pracę w ośrodku zatrudniona byłam m.in. jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej TPD.

 

Milena Kuczewska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień – certyfikat honorowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia, edukatorem HIV/AIDS. Ukończyłam cykl szkoleń prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski, warsztaty z zakresu terapii krótkoterminowej prowadzone przez Centrum Terapii Krótkoterminowej, szkolenie pn. ,,Wprowadzenie do dialogu motywującego w pracy z osobą uzależnioną” organizowane Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

 

Piotr Bychowski

Posiadam jedenastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień PFST. Ukończyłem wiele szkoleń i kursów bezpośrednio oraz pośrednio związanych z tematyką uzależnień: „Wprowadzenie do dialogu motywującego w pracy z osobą uzależnioną”, „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych wraz z współistniejącym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych”, szkolenie z zakresu pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, kurs dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych, warsztaty w zakresie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Ponadto posiadam certyfikaty ukończenia szkoleń pn.  „Pomocne sposoby wyrażania złości i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu” i „Asertywności”.  Moje pasje to śpiew i gra na gitarze oraz żeglarstwo. Z ośrodkiem w i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Jarosław Jarzyna

Jestem absolwentem studiów licencjackich z zakresu pedagogiki społeczno – opiekuńczej i studiów magisterskich z zakresu pedagogiki ogólnej. Posiadam około dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Pracowałem także jako pedagog szkolny. Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień, ukończyłem ponadto wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką uzależnień, m.in. szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

 

 

Jan Znajdek

Jestem psychologiem, specjalności klinicznej, którą ukończyłem na Uniwersytecie Szczecińskim. Szkolę się także jako Psychoterapeuta Psychodynamiczny w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jeszcze w trakcie studiów prowadziłem warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Caritas, przy ulicy Księcia Barnima III, w Szczecinie. Udzielałem się także w Stowarzyszeniu „Więź„, gdzie spotykałem się cotygodniowo z osobami chorymi psychicznie. Odbyłem także staż na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego, przy ulicy Broniewskiego. Prowadziłem Warsztaty Psychologiczne dla Seniorów w Akademii Seniora w Szczecinie, zajęcia psychoprofilaktyki dla nauczycieli, rodziców, uczniów w szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego.  Obecnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Terapii Uzależnień w Darżewie, , a także praktykuję w gabinecie prywatnym wsparcia psychologicznego i psychoterapii w Szczecinie. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pracuję pod superwizją.

 

Michał Śwircz

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwent dwóch kierunków Uniwersytetu Gdańskiego: socjologii problemów społecznych (studia I stopnia) oraz pedagogiki resocjalizacyjnej (studia II stopnia). Wcześniejsze doświadczenie w pracy terapeuty uzależnień zdobywał w Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak”  w Borach Tucholskich. Ukończył szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz szkolenie pn.: „Koncepcja poznawczo-behawioralna w kontekście strategii profilaktycznych”. Prelegent wielu szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży z zakresu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

 

 

 

Share This