DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień

DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień

DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień

Przed przyjazdem do ośrodka

Czego nie wolno brać do ośrodka !

 • części garderoby, ręcznika, pościeli z „toksycznym” nadrukiem (np.liść marihuany)
 • zdjęć z „toksycznymi” miejscami, osobami, przedmiotami itp..
 • leków, opakowań po lekach
 • żadnych substancji psychoaktywnych

Co należy wziąć do ośrodka !

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku osób ubezpieczonych)
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • skierowanie z odpowiednim rozpoznaniem wstępnym
 • wypis ze szpitala (osoby po detoksykacji) oraz inną dokumentację medyczną związaną z uzależnieniem
 • środki czystości, środki higieny osobistej
 • ręczniki,akcesoria kosmetyczne: cążki, nożyczki, grzebień itp..
 • odzież i obuwie sportowe
 • odzież i obuwie robocze
 • odzież i obuwie dostosowane do pory roku
 • kapcie, klapki, piżama
 • kawosze: kawę, palacze: papierosy lub tytoń
 • znaczki pocztowe
Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F.11.2 do F.19.2, z wyłączeniem F.17. Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F. 10)
Przyjmujemy osoby pełnoletnie. Szczegółowe warunki i zasady przyjęcia osób ustalane są po numerem telefonu: (94) 318 37 95, w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00.

 • Osoby oczekujące na przyjęcie  zobowiązane są co najmniej raz w tygodniu potwierdzać gotowość przyjęcia na oddział,
 • brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do przyjęcia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących,
 • przeciwwskazaniem do przyjęcia jest niewyrównany stan somatyczny lub psychiczny.

Przy przyjęciu do ośrodka:

 • bezwzględnym warunkiem jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna
 • wymagane jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza medycyny rodzinnej,
 • dla osób będących w złej kondycji fizycznej i psychicznej przyjęcie do ośrodka wymaga procesu szpitalnej detoksykacji,
 • w chwili przyjęcia wymagana jest bezwzględna trzeźwość,
 • wstępnej oceny stanu psychicznego i somatycznego dokonuje lekarz psychiatra zatrudniony w ośrodku,
 • ustalenie terminu przyjęcia po zgłoszeniu jest uzależnione od aktualnie posiadanych wolnych miejsc w ośrodku,
 • w ośrodku obowiązuje etapowy proces terapii stanowiący podstawę realizowanego programu.
Program Terapeutyczny

Program terapeutyczny realizowany w ośrodku trwa do 12 miesięcy. Ogólnym celem programu jest przygotowanie osoby uzależnionej do podjęcia próby powrotu do społeczeństwa i funkcjonowania w nim w oparciu o obowiązujące normy prawne, obyczajowe i etyczno – moralne.

Program terapii zakłada bezwzględną abstynencję od środków psychoaktywnych. Proces terapii podzielony jest na etapy. Umożliwia klientom stopniowy wgląd w samego siebie i dokonywanie systematycznych zmian myślenia i zachowania. Pozwala na weryfikację przekonań na swój temat dotyczących osobistych możliwości i ograniczeń w zakresie posiadanych umiejętności społecznych i emocjonalnych, naukę nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i poprawę relacji z bliskimi osobami.

Program podzielony jest na 3 etapy, z których każdy pełni odrębną rolę w procesie leczenia:

  • etap pierwszy to aklimatyzacja w ośrodku, zakłada on pracę nad motywacją do zmiany i naukę brania odpowiedzialności – trwa on około czterech miesięcy, podczas których klient nie ma możliwości korzystania z prywatnego telefonu, laptopa, Internetu itp. oraz nie może samodzielnie opuszczać ośrodka,
  • etap drugi to czas integracji zasad i brania odpowiedzialności, pracy nad relacjami i wartościami – trwa on od czwartego do ósmego miesiąca pobytu w ośrodku,
 • etap trzeci to moment transformacji i utrwalania zmian, oraz moment, w którym następuje konfrontacja ze światem zewnętrznym – jest to okres od ósmego miesiąca pobytu w placówce do zakończenia leczenia.
  Każdy etap zaczyna obowiązywać od momentu podpisania kontraktu między klientem a terapeutą prowadzącym w imieniu społeczności terapeutycznej.

Program skonstruowany jest w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej. Obowiązuje w niej hierarchiczność, system zadań korekcyjnych za naruszanie zasad społeczności i norm obyczajowych, jak i system wsparcia ze strony kadry i członków społeczności.

Pozostałe metody pracy terapeutycznej w ośrodku to:

  • terapia indywidualna,
  • terapia grupowa (grupa integracyjna, grupa motywacyjno – edukacyjna, grupa komunikacyjna, grupa terapeutyczna, grupa nawrotowa),
  • obozy terapeutyczne,
  • ergoterapia,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 

 • współpraca z rodzinami.
Share This